• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sĩ QTKD
 • Thạc sĩ QTKD
 • ĐH QTKD Tổng hợp
 • ĐH Quản Trị Bán hàng
 • ĐH Quản trị Dự án
 • ĐH Quản lý Kinh tế
 • CT Chất lượng cao - Quốc tế
 • CĐ QTKD Tổng hợp
 • CĐ QT Nhân sự

Tiến sĩ QTKD

Thạc sĩ QTKD

ĐH QTKD Tổng hợp

ĐH Quản Trị Bán hàng

ĐH Quản trị Dự án

ĐH Quản lý Kinh tế

CT Chất lượng cao - Quốc tế

CĐ QTKD Tổng hợp

CĐ QT Nhân sự

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh