• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Bài báo "Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại PGBank"
Động lực làm việc của nhân viên ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Qua khảo sát 350 bảng câu hỏi tới nhân viên đang làm việc tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PGBank), kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên đó là: Thu nhập và phúc lợi; Mối quan hệ với quản lý trực tiếp; Chính sách khen thưởng; Môi trường làm việc. Trên cơ sở phân tích nhân tố các biến độc lập để tìm ra kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra kết luận và kiến nghị cải thiện động lực làm việc của nhân viên PGBank.

Tham khảo bài viết đầy đủ theo đường link sau

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh