• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Bài báo "Phát triển doanh nghiệp: "Chìa khóa" trong phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Những năm qua, với sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, đến nay nguồn nhân lực của vùng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, vì vậy việc phát triển kinh tế Vùng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Để phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Vùng bền vững thì cần nhiều giải pháp đồng bộ.

Tham khảo bài viết theo đường link dưới đây 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh