KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

 

Cơ cấu tổ chức Khoa QTKD

Cơ cấu Tổ chức khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

STT

HỌ VÀ TÊN

Bộ môn

Giảng dạy môn

1

Phạm Thị Trâm Anh

tramanhpham73@yahoo.com

QTCS

Giao tiếp ứng dụng trong KD, Đạo đức KD

2

Nguyễn Thị Hải Bình

haibinh0903@gmail.com

QTCNTH

Quản trị dự án, Quản trị học

3

Đặng Thị Thuỳ Dương

QTCNTH

Quản trị dự án

4

Nguyễn VănĐáng

dangvs53@gmail.com

QTCNTH

Quản trị doanh nghiệp, Quản trị dự án, Nghệ thuật lãnh đạo, Quản trị doanh nghiệp

5

Lê Thị Thuý Hà

thuyhabm@gmail.com

QTCS

Giao tiếp ứng dụng trong KD, Tâm lý ứng dụng trong KD

6

Nguyễn Thị Trường Hân

truonghanpy@yahoo.com

QTCS

Giao tiếp ứng dụng trong KD, Tâm lý ứng dụng trong KD

7

Nguyễn Văn Hiến

hiennguyen_mar@yahoo.com

QTBH

Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, Quản trị sản xuất

8

Cảnh Chí Hoàng

canhchihoang@gmail.com

QTCS

Quản trị học, Quản trị Nguồn nhân lực, Phương pháp NC trong KD

9

Nguyễn Phi Hoàng

hoangnghithuy@gmail.com

QTCNTH

Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị học

10

Trần Vĩnh Hoàng

tranvinhhoang99@gmail.com

QTCNTH

Quản trị chất lượng, Quản trị học, Khởi sự doanh nghiệp

11

Nguyễn Văn Hội

nguyenhoi@ymail.com

QTCS

Quản trị nhân lực, Quản trị học, Quản trị chiến lược

12

Đào Duy Huân

QTCNTH

Quản trị chiến lược, Quản trị chiến lược địa phương

13

Trần Văn Hưng

hungtranvan79@yahoo.com

QTCS

Quản trị học, Quản trị kinh doanh quốc tế

14

Lê Đăng Lăng

langufm@gmail.com

QTBH

Quản trị bán hàng, Bán hàng căn bản, Quản trị thương hiệu, Quản trị marketing

15

Nguyễn Thanh Lâm

phuonglam72@yahoo.com

QTCS

Quản trị vận hành, Quản trị chuỗi cung ứng

16

Võ Thị Ngọc Liên

ngoclien059@yahoo.com

QTBH

Quản trị bán lẻ, Thiết kế cửa hàng và trưng bày hàng hoá

17

Phạm Quốc Luyến

pqluyen@gmail.com

QTBH

Quản trị bán hàng, Quản trị bán lẻ, Bán hàng căn bản, Phương pháp Nghiên cứu trong KD, Phân tích và dự báo trong KD

18

Phạm Thị Ngọc Mai

phamngmai@yahoo.com

QTCS

Quản trị hành chính VP, Quản trị học, Bán hàng căn bản

19

Trần Thế Nam

namcfvg@yahoo.com

QTBH

Quản trị Quan hệ KH, Quản trị xúc tiến thương mại, Quản trị học, Cung ứng bán lẻ

20

Huỳnh Nhựt Nghĩa

hnnghia@yahoo.com

QTCS

Hành vi tổ chức, Quản trị dự án, Quản trị học

21

Nguyễn Kiều Oanh

kieu_oanh152@yahoo.com

QTCNTH

Quản trị rủi ro, Phân tích và dự báo trong KD

22

Mai Thoại Diễm Phương

QTBH

Bán hàng căn bản, Quản trị Trung tâm thương mại, Thiết kế cửa hàng và trưng bày hàng hoá

23

Lượng Văn Quốc

QTBH

Quản trị Quan hệ KH, Quản trị bán hàng, Quản trị học, Thiết kế cửa hàng và trưng bày hàng hoá

24

Lê Văn Quý

lequy110460@yahoo.com.vn

QTCS

Quản trị nhân lực, Quản trị học

25

Hoàng Thu Thảo

hoangthuthao0611@gmail.com

QTCNTH

Quản trị dự án, Phân tích và dự báo trong KD

26

Trần Thị Thảo

yen_van18@yahoo.com

QTCS

Giao tiếp ứng dụng trong KD, Tâm lý ứng dụng trong KD

27

Lưu Thị Thanh Thuỷ

sophiathuy76@yahoo.com

QTBH

Quản trị chất lượng, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị bán hàng, Bán hàng căn bản, Bán hàng chuyên nghiệp

28

Lê Thị Thanh Trang

thanhtrang2511@yahoo.com

QTBH

Quản trị bán hàng, Bán hàng căn bản, Quản trị trung tâm thương mại

29

Tiêu Vân Trang

tieutrang85@yahoo.com

QTCNTH

Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị học

30

Nguyễn Thị Minh Trâm

tramnguyenminh@yahoo.com

QTCS

Quản trị nhân lực, Quản trị học, Quản trị vận hành

31

Nguyễn Thị Hồng Vân

hongvan.nguyenbh@gmail.com

QTCNTH

QT mua bán sáp nhập

32

Trương Thuý Vân

thuyvangialai@yahoo.com

QTCS

Quản trị nhân lực, Quản trị học, Hành vi tổ chức

33

Trần Nhân Phúc

QTCS

Quản trị học

34

Nguyễn Thanh Long

QTCS

Quản trị chiến lược

35

Bảo Trung

QTCS

Phương pháp nghiên cứu trong KD

36

Lê Quốc Thành

QTCNTH

Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị đổi mới sáng tạo