KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

 

Thông điệp của Trưởng khoa QTKQ

Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong những khoa có bề dày lịch sử nhất của trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM). Khoa Quản trị Kinh doanh UFM có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Quản trị kinh doanh ở trình độ Đại học và Sau đại học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Ngoài hoạt động đào tạo,  khoa còn thực hiện các hoạt động  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Chương trình đào tạo các chuyên ngành Quản trị kinh doanh của khoa chúng tôi sẽ mang lại cho người học các kiến ​​thức về Quản trị doanh nghiệp hiện đại, các kỹ năng chuyên môn và thái độ làm việc chuyên nghiệp trong môi trường cạnh tranh và toàn cầu hóa. 

Môi trường học tập tại khoa Quản trị Kinh doanh của UFM là  môi trường đầy năng động và sáng tạo. Quá trình học tập tại khoa, sinh viên sẽ được đội ngũ các giảng viên là các Phó Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ của khoa luôn tâm huyết với nghề,  tận tình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên. Bên cạnh đó, với phương châm đào tạo “gắn kết lý thuyết với thực hành”, khoa Quản trị kinh doanh UFM còn thường xuyên mời các chuyên gia là những Tổng Giám đốc, Giám đốc, các nhà Quản trị doanh nghiệp của nhiều Tập đoàn, Công ty đến chia sẻ, giao lưu và báo cáo thực thực tế cho sinh viên. Ngoài ra, tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của khoa bằng những hoạt động sáng tạo và thiết thực sẽ tạo môi trường rèn luyện và trải nghiệm lý tưởng để khi tốt nghiệp, các sinh viên sẽ trở thành những người vừa hồng vừa chuyên: vừa có chuyên môn tốt, vừa có bản lĩnh và trách nhiệm cao đối với xã hội, gia đình và bản thân.

Tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ Giảng viên, viên chức khoa Quản trị Kinh doanh UFM cam kết cung cấp dịch vụ đào tạo với chất lượng cao nhất cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của người học, và của thế giới việc làm.

                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG/KIÊM TRƯỞNG KHOA