• Khoa Quản trị kinh doanh

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh - UFM tổ chức Hội thảo với chủ đề "NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

Kỷ yếu - full

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh