• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Kỷ Yếu Khoa Học

KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP KHOA  (03/22/2018)

KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP KHOA

Nội dung Kỷ yếu hội thảo khoa Quản trị kinh doanh với chủ đề "Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối kinh tế trong thời đại 4.0"

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh  (01/30/2018)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh - UFM tổ chức Hội thảo với chủ đề "NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia  (01/27/2018)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nâng cao năng lực Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Kỷ yếu Hội thảo - UEL  (01/27/2018)

Kỷ yếu Hội thảo - UEL

Kỷ yếu Hội thảo "Các mô hình khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế" do Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Các bài NCKH đoạt giải của SV năm 2016 (01/27/2018)

Các bài NCKH đoạt giải của SV năm 2016

Các bài nghiên cứu khoa học đoạt giải của sinh viên UFM 2016

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh