• Khoa Quản trị kinh doanh

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

NCKH Giảng Viên

Thư mời viết bài cho Hội thảo  (02/01/2018)

Thư mời viết bài cho Hội thảo

Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Kinh tế - Luật tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi”

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh  (01/30/2018)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh - UFM tổ chức Hội thảo với chủ đề "NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

Thư mời viết bài cho Hội thảo  (01/30/2018)

Thư mời viết bài cho Hội thảo

Thông báo viết tham luận chủ đề "Đổi mới quy trình thực tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đối với sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế trong xu thế hội nhập"

Thông tin về mã chuẩn Quốc tế cho Tạp chí và Sách  (01/30/2018)

Thông tin về mã chuẩn Quốc tế cho Tạp chí và Sách

Thông tin về mã chuẩn Quốc tế cho Tạp chí và Sách

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học - Đại học Kinh tế và Quản tri kinh doanh  (01/29/2018)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học - Đại học Kinh tế và Quản tri kinh doanh

Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo với chủ đề "Khởi sự kinh doanh của sinh viên" do Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học (01/29/2018)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài cho Hội thảo với chủ đề "Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và cải tiến hoạt động đào tạo" do UFM tổ chức vào tháng 4/2018

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia (01/29/2018)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia

Thông báo mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"

Thư mời viết Hội thảo khoa học Quốc tế  (01/29/2018)

Thư mời viết Hội thảo khoa học Quốc tế

Thông báo mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Quốc tế do Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng tổ chức

Tổ chức Hội thảo khoa học 2018 (01/29/2018)

Tổ chức Hội thảo khoa học 2018

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học 2018

Thư mời viết bài cho Tạp chí UEF (01/27/2018)

Thư mời viết bài cho Tạp chí UEF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, trường Đại học Kinh tế - Tài chính

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh