• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

NCKH Giảng Viên

Bài báo "Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại PGBank"  (03/13/2018)

Bài báo

Động lực làm việc của nhân viên ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Qua khảo sát 350 bảng câu hỏi tới nhân viên đang làm việc tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PGBank), kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên đó là: Thu nhập và phúc lợi; Mối quan hệ với quản lý trực tiếp; Chính sách khen thưởng; Môi trường làm việc. Trên cơ sở phân tích nhân tố các biến độc lập để tìm ra kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra kết luận và kiến nghị cải thiện động lực làm việc của nhân viên PGBank.

Bài báo "Phát triển doanh nghiệp: "Chìa khóa" trong phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (03/13/2018)

Bài báo

Những năm qua, với sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, đến nay nguồn nhân lực của vùng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, vì vậy việc phát triển kinh tế Vùng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Để phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Vùng bền vững thì cần nhiều giải pháp đồng bộ.

Thư mời Viết bài tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing (03/08/2018)

Thư mời Viết bài tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing

Thư mờ Viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

Thư mời viết bài cho Hội thảo  (02/01/2018)

Thư mời viết bài cho Hội thảo

Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Kinh tế - Luật tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi”

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh  (01/30/2018)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh - UFM tổ chức Hội thảo với chủ đề "NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAY ĐỔI TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

Thư mời viết bài cho Hội thảo  (01/30/2018)

Thư mời viết bài cho Hội thảo

Thông báo viết tham luận chủ đề "Đổi mới quy trình thực tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đối với sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế trong xu thế hội nhập"

Thông tin về mã chuẩn Quốc tế cho Tạp chí và Sách  (01/30/2018)

Thông tin về mã chuẩn Quốc tế cho Tạp chí và Sách

Thông tin về mã chuẩn Quốc tế cho Tạp chí và Sách

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học - Đại học Kinh tế và Quản tri kinh doanh  (01/29/2018)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học - Đại học Kinh tế và Quản tri kinh doanh

Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo với chủ đề "Khởi sự kinh doanh của sinh viên" do Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học (01/29/2018)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài cho Hội thảo với chủ đề "Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và cải tiến hoạt động đào tạo" do UFM tổ chức vào tháng 4/2018

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia (01/29/2018)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia

Thông báo mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh