KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

 

HỘI THẢO KHOA HỌC "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP"

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA 

CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THEO ĐỊNH HƯỚNG 

ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP

Mục đích: 

Là diễn đàn trao đổi về cơ hội và thách thức khi chuyển đổi mô hình đào tạo ngành QTKD hiện tại theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Đề xuất những định hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành QTKD để kịp thời chuẩn bị cho việc chuyển đổi mô hình đào tạo.

Thời gian: Ngày 05/05/2017, từ 8h30 – 11h30

Địa điểm: Phòng 506B, cơ sở 2, trường Đại học Tài chính – Marketing, số 2C Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Đại diện Phòng, Ban, Khoa, Khách mời doanh nghiệp, toàn thể giảng viên và sinh viên khoa QTKD. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

Thông tin chi tiết Hội thảo trong file đính kèm.