KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

 

HỘI THẢO KHOA HỌC "KHỞI NGHIỆP GẮN VỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO"

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA 

CHỦ ĐỀ: KHỞI NGHIỆP GẮN VỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Mục đích

Trao đổi những nhận định, đánh giá về khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, các hoạt động sáng tạo trong quản l. doanh nghiệp và đề xuất những định hướng các phương pháp khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay 

Thời gian: 8h ngày 22/09/2017

Địa điểm: phòng 506B, trường Đại học Tài chính- Marketing số 2C Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Đại diện Phòng, Ban, Khoa, Khách mời doanh nghiệp, toàn thể giảng viên và sinh viên khoa QTKD. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

Thông tin chi tiết Hội thảo trong file đính kèm. 

Tải tài liệu: ke-hoach-tcht--1512703821.pdf