• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Sau Đại Học

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ 2018 (02/02/2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ 2018

Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển sinh trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính Ngân hàng

Tuyển sinh Thạc sĩ liên kết (01/27/2018)

Tuyển sinh Thạc sĩ liên kết

Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hoa Kỳ - Học tại Việt Nam, bằng cấp Quốc tế

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2018 (01/27/2018)

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2018

Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển sinh Sau đại học năm 2018

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh