KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

 

Sinh viên

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN
**CLB TÌNH NGUYỆN** [CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP "SÁCH CŨ LÒNG VÀNG"]
**CLB TÌNH NGUYỆN** [TUYỂN CTV CHƯƠNG TRÌNH "THU GOM VE CHAI"]
GIỚI THIỆU ĐỘI SỰ KIỆN FIRE EVENT
GIỚI THIỆU ĐỘI KỊCH 57
GIỚI THIỆU CLB TÌNH NGUYỆN
Ngày hội việc làm CPA Australia careers 2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÁNG THANH NIÊN 2017
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TALK SHOW “ TẤT TẦN TẬT VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2017
KẾ HOẠCH HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG KHOA QTKD 2017
KẾ HOẠCH HỘI THAO SINH VIÊN UFM 2017