• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

SỔ TAY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Sổ tay hướng dẫn sinh viên Thực hành nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy (Lưu hành nội bộ - Áp dụng từ tháng 6 năm 2018)

SỔ TAY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Sổ tay hướng dẫn sinh viên Thực hành nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy


(Lưu hành nội bộ - Áp dụng từ tháng 6 năm 2018)

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh