• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Tầm Nhìn và Sứ Mạng

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Khoa Quản trị Kinh doanh phấn đấu phát triển và trở thành một trong số những đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về kinh doanh và quản lý ở khu vực phía Nam, Việt Nam và khu vực ASEAN với các chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất theo định hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức trong môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.

Sứ mệnh

Khoa Quản trị Kinh doanh tạo những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý với các chuyên ngành như Quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị bán hàng, quản trị dự án, quản lý kinh tế và hướng đến là quản trị nguồn nhân lực. Khoa quản trị kinh doanh có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng về lĩnh vực  kinh doanh và quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và sự phát triển của cộng đồng.

Các giá trị

-  Cam kết về chất lượng: Tiếp cận phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại giúp sinh viên đạt được thành công cá nhân và đóng góp cho xã hội;

-  Trách nhiệm xã hội: Đào tạo, bồi dưỡng những nhà kinh doanh có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp cũng như có trách nhiệm đối với xã hội;

-  Tư duy độc lập: Tạo cơ hội cho sinh viên suy nghĩ phân tích và tư duy độc lập trong việc đưa ra quyết định và xây dựng lòng tin;

-  Sáng tạo: Khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng cho các nỗ lực liên tục tìm kiếm tri thức và các giá trị tinh thần;

-  Tính chính trực: Đào tạo những nhà kinh doanh, những nhà quản lý trung thực và đáng tin cậy trong tất cả các hoạt động;

-  Tôn trọng sự khác biệt: Giúp sinh viên biết tôn trọng sự khác biệt để nhận ra giá trị của sự đa dạng.

 

 

 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh