• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Thông báo sinh viên

SỔ TAY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  (07/29/2018)

SỔ TAY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Sổ tay hướng dẫn sinh viên Thực hành nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy (Lưu hành nội bộ - Áp dụng từ tháng 6 năm 2018)

Kế hoạch và Danh sách Thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Đợt 2 năm 2018 (07/17/2018)

Kế hoạch và Danh sách Thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Đợt 2 năm 2018

Thời gian: từ 16/7/2018 đến 06/10/2018

Bài viết tập huấn (07/16/2018)

Bài viết tập huấn

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên trong Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tài Chính Marketing cần có một tổ chức nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần đẩy mạnh nhu cầu, mong muốn trong mỗi sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh.; cần có một tập thể để tập hợp những thành viên có cùng đam mê, sở thích để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và trường Đại học Tài Chính Marketing nói chung.

Kế hoạch và danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp 2 hệ đại học chính quy (Đợt 2 năm 2018) (06/21/2018)

Kế hoạch và danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp 2 hệ đại học chính quy (Đợt 2 năm 2018)

Từ ngày 18/6/2018 đến 27/7/2018

Kế hoạch và Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp 1 hệ Đại học chính quy (Đợt 2 năm 2018) (06/21/2018)

Kế hoạch và Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp 1 hệ Đại học chính quy (Đợt 2 năm 2018)

Từ ngày 18/6/2018 đến 27/7/2018

Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng viết Khóa luận tốt nghiệp (03/26/2018)

Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo chiêu sinh lớp PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC VÀ KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO  (03/22/2018)

Thông báo chiêu sinh lớp PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC VÀ KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO

Khoa Quản trị kinh doanh chiêu siinh Chương trình đào tạo PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC VÀ KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO (Nghiên cứu Khoa Học, Tiểu luận, Thực hành nghề nghiệp 1)

Phân nhóm THNN 1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (CLC)  (03/12/2018)

Phân nhóm THNN 1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (CLC)

Phân nhóm THNN 1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (CLC)

Phân nhóm THNN 1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Đại trà) (03/12/2018)

Phân nhóm THNN 1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Đại trà)

Phân nhóm THNN 1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Đại trà)

Phân nhóm THNN1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị bán hàng (03/12/2018)

Phân nhóm THNN1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị bán hàng

Phân nhóm THNN1 (Học kỳ Đầu 2018) - Chuyên ngành Quản trị bán hàng

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh