• Khoa Quản trị kinh doanh

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Thư mời viết bài cho Hội thảo
Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Kinh tế - Luật tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi”

Thư mời viết bài 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh