• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Thư mời viết bài cho hội thảo cấp trường - Đại học Ngoại thương Cơ sở 2
Đại học Ngoại thương- Cơ sở 2 tổ chức Hội thảo cấp Trường với chủ đề "Các ngành dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thư mời viết bài

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT

 

Tên bài viết

Title

Tóm tắt

Từ khóa

Abstract                                                   

Keywords                                                

 1. Đặt vấn đề
 2. Khung lý thuyết
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Kết quả nghiên cứu

Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 


PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÌNH BÀY BÀI VIẾT

1. Định dạng

                     -      Bài viết tiếng Việt được soạn bằng MS word, nội dung từ 5.000 đến 7.000 từ, kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ chữ 13; Lề trên, lề dưới 3 cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2.5 cm; line spacing: single; After/before: 0pt

                     -      Các biểu đồ, đồ thị, hình vẽ gọi chung là hình, trình bày dạng gốc không chuyển qua dạng ảnh và gửi kèm file gốc bằng excel, phần mềm thiết kế khác hay đường dẫn trên internet nếu hình được tải xuống

                     -      Hình và bảng nếu trích dẫn phải ghi rõ Nguồn (phía dưới, bên phải). Đánh số thứ tự bảng, hình... theo số tăng dần

                     -      Tên bảng, hình… ở trên, in đậm và canh giữa

                     -      Đánh số trang ở giữa, cuối trang

2. Cấu trúc bài viết

2.1 Tên bài viết: IN HOA, ĐẬM, CANH GIỮA

                  -         Tên bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh

                  -   Tên bài viết phải nói lên được nội dung chính của bài viết, nêu bật vấn đề muốn giải quyết

                  -      Sau tựa bài là tên tác giả, ghi chú chức danh khoa học và học vị,  nơi làm việc của tác giả, địa chỉ Email

2.2 Tóm tắt: In nghiêng

                  -   Phần này được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh

                  -   Không đánh số mục này

                  -   Phần này được thể hiện thành một đoạn văn duy nhất (Paragraph) tóm tắt bài viết, ngắn gọn (từ 200 đến 300 từ), thể hiện đầy đủ các nội dung như mục đích của bài viết, phương pháp nghiên cứu và những kết quả chính của bài viết.

2.3 Từ khóa

               -      Phần này được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh

               -      Không đánh số mục này

               -      Từ khóa là những từ mà tác giả cho là quan trọng đối với nội dung bài viết của mình và đặc trưng cho chủ đề của bài viết

2.4 Đặt vấn đề

            -         Phần này được viết bằng tiếng Việt

            -         Đánh số mục này

            -         Phần này cần thể hiện được Tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu, Xác định vấn đề nghiên cứu và Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết.

2.5 Khung lý thuyết

-   Phần này được viết bằng tiếng Việt

-   Đánh số mục này

-  Nội dung phần này trình bày rõ nguồn gốc lý thuyết liên quan, trên cơ sở kế thừa các lý thuyết và kết quả của các công trình nghiên cứu, tác giả đưa ra khung lý thuyết phục vụ cho bài viết của mình

2.6 Phương pháp nghiên cứu

         -            Phần này được viết bằng tiếng Việt

         -            Đánh số mục này

         -            Tác giả có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng tùy theo khả năng và cách tiếp cận. Tác giả cần thể hiện Mô hình nghiên cứu, Phương pháp thu thập số liệu

         -            Đối với phương pháp thu thập số liệu, nghiên cứu nên thể hiện một cách rõ ràng phạm vi nghiên cứu và cách thức thu thập số liệu

2.7 Kết quả nghiên cứu

      -               Phần này được viết bằng tiếng Việt

      -               Đánh số mục này

      -               Dữ liệu được trình bày theo bảng biểu, đồ thị, hình vẽ v.v…

2.8 Kết luận

         -            Phần này được viết bằng tiếng Việt

         -            Không đánh số mục này

3. Tài liệu tham khảo

      -               Không đánh số mục này

      -               Danh mục TLTK được sắp xếp theo thứ tư alphabet, KHÔNG đánh số thứ tự, KHÔNG phân chia tiếng Việt và tiếng Anh. Danh mục TLTK được đặt cuối bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách TLTK

      -               Trích dẫn TLTK được chia làm 2 dạng chính: danh mục TLTK và trích dẫn trong bài  

3.1 Trình bày danh mục TLTK

3.1.1 Tài liệu nghiên cứu là sách

         -                        Tên, họ  tác  giả (năm xuất bản), tiêu đề sách, tên cơ quan/tổ chức, Nhà xuất bản, địa điểm xuất bản.

Ví dụ:

Nguyễn Xuân Minh (2000), Phát triển hoạt động Logistics nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản, Trường Đại học Ngoại thương, Nhà Xuất bản Dân Trí, Hà Nội.

-         Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giả

-         Cuốn sách do 1 tác giả viết thì được viết trước cuốn sách do tác giả này viết cùng 1 tác giả khác.

Ví dụ:

Nguyễn Xuân Minh (2005)...

Nguyễn Xuân Minh và Phạm Hùng Cường (2005)...

-         Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời gian

Ví dụ:

Nguyễn Thanh Hội và Nguyễn Thanh Nhuận (2000)...

Nguyễn Thanh Hội và Nguyễn Thanh Nhuận (2009)...

-         Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm. Các chữ cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự ABC…theo tên bài viết

Ví dụ:

Solomon (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...

Solomon (l983b), Sustainable Agriculture, ...

-         Toàn bộ các tác giả của một tài liệu cần được liệt kê đầy đủ; không viết “cùng các tác giả khác” trong danh mục tham khảo

3.1.2 Tài liệu nghiên cứu là Báo chí

         -                           Họ, chữ cái đầu của tên (Năm đăng bài), “Tên bài báo”, Tên Tờ Báo tuyển tập (số báo) (in nghiêng), những số trang được sử dụng tham khảo.

Ví dụ:

McKenzie and Woodruff (2008), “Experimental Evidence on returns to Capital and Access to Finance in Mexico”, World Bank Economic Review 21 (1), 50-55.

3.1.3 Tài liệu nghiên cứu là bài viết hội thảo

         -                        Họ, chữ cái đầu của tên (Năm đăng bài), “Tên bài viết”, Tên Hội thảo, Thời gian hội thảo, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, những trang được sử dụng tham khảo.

Ví dụ:

Nguyen Xuan Minh (2011), “University-Industry Collaboration at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus: Some directions and solutions”, International Conference Proceedings of the Inovative Partnerships between Universites and Private sector, September 2011, Hanoi National University Publishing house, Hanoi, 39-47.

3.1.4 Tài liệu từ các nguồn khác

         -            Trao đổi cá nhân: Mục này bao gồm thư từ, ghi nhớ, trao đổi điện thoại, phỏng vấn và các hình thức khác của giao tiếp mà không phải là những tài liệu được xuất bản. Đưa tên của người hội thoại và đưa những thông tin càng xác thực càng tốt, bao gồm cả tên công việc và tổ chức.

Ví dụ:

Kane (2004), Economist, Mekong Economics, Personal Communication - Conversation, Hanoi, April 23.

         -            Những luận án (chưa được in thành ấn phẩm)

Họ, chữ cái đầu của tên (Năm viết), “Tên luận án”, Luận văn/Luận án chưa xuất bản, Trường đại học để bảo vệ, địa điểm.

Ví dụ:

Le Vinh Phuc (2014), Inovation Management for Small and Medium Enterprises in Ho Chi Minh City, Unpublished Master Thesis, Foreign Trade University, Vietnam.

         -            Trang WEB

Tên tác giả (năm), tiêu đề bài viết, Công ty hoặc tổ chức (nếu khác với tác giả), (URL - địa chỉ trang web đầy đủ, ngày duyệt web).

Ví dụ:

DAC (2002), International Development Statistics Online, Development Assistance Committee, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, [http://www.oecd.org/htm/M00005000/M00005347.htm, accessed 20 April 2002].

         -            Tên tác giả Việt Nam không được viết tắt chữ đầu hoặc sắp xếp lại, chỉ viết đúng họ tên.

Ví dụ:

Vũ Thiếu chứ không phải là Thieu, V. và Vũ Hùng Phương chứ không phải Phuong, V.H.

 

3.2 Trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài viết

3.2.1 Trích dẫn trực tiếp các từ ngữ của một tác giả

Một đoạn trích dẫn là một bản sao giống đến từng từ ngữ của bài viết đã được xuất bản. Trích dẫn trực tiếp phải đặt trong ngoặc kép “….” và kết thúc với một phần ghi trích dẫn. Việc ghi trích dẫn bao gồm trang số

Ví dụ:

Karlan (2013, trang 9)

3.2.2 Trích dẫn gián tiếp các từ ngữ, ý tưởng của một tác giả hoặc những dữ kiện, số liệu do tác giả đó báo cáo

-     Họ tên của tác giả (năm xuất bản, các trang viết liên quan)

      Ví dụ: Hall và Hopenhayn (2007, trang 8) cho rằng

3.2.3 Quy định trích dẫn

         -            Cần đưa họ của tác giả và năm xuất bản, tách biệt bằng dấu phẩy tại phần thích hợp của bài viết,  

Ví dụ: Trong một nghiên cứu về sự khác biệt dân tộc (Bloom, 2009), vấn đề…

         -            Nơi tên của tác giả xuất hiện trong bài viết, thêm năm xuất bản trong dấu ngoặc đơn, sau tên tác giả.  

Ví dụ: Banerjee (2005) phát biểu trong nghiên cứu của mình rằng…..

         -            Trích dẫn với hai hoặc ba tác giả, luôn trích dẫn toàn bộ các tên trong bài viết

Ví dụ: (Okah và Lauro, 1992) hoặc là Okah và Lauro (1992)

         -            Những trích dẫn có hơn 3 tác giả: viết tên của tác giả đầu tiên và thêm từ ‘cùng các cộng sự’ sau đó,

Ví dụ: Freemen cùng các công sự (1980) cho rằng....

         -            Nếu cần phải trích dẫn số trang (của một trích dẫn hoặc một sự kiện đặc thù hoặc dữ liệu), sử dụng một dấu phẩy giữa năm và số trang,

Ví dụ: (Christensen, 2013, trang 150)

         -            Sử dụng một dấu chấm phẩy giữa nhiều các trích dẫn

Ví dụ: Clanchy and Ballard, 1991, trang 122; Anderson và Poole, 1994, trang 101-108)

         -            Để trích dẫn nhiều tài liệu của cùng một tác giả thì sắp xếp theo thứ tự thời gian của tác phẩm,  

Ví dụ: Eifert và Jacobs (1990, 1996, 2003) đã không trình bày được…..

         -            Khi nhắc đến các tác giả có cùng một họ tên, chữ cái đầu tiên của tên được liệt kê cùng ngay cả khi thời gian xuất bản các ấn phẩm không giống nhau,

Ví dụ: (Smith, 1983) và (Smith, 1875)

         -            Nguồn của các bảng, hình,… viết dưới bảng, hình bên phải như sau:

Nguồn: Tác giả (năm, trang),

Ví dụ:

Nguồn: Philip Kotler (2001, trang 8-9)

         -            Trích dẫn các tài liệu tiếng Việt: Nếu các ấn phẩm bằng tiếng Việt được nhắc tới, tên của tác giả Việt Nam được viết đầy đủ

Ví dụ: Nguyễn Xuân Minh (2004)

 


PHỤ LỤC 3

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÌNH BÀY TÊN BÀI VIẾT, TÓM TẮT, TỪ KHÓA, THÔNG TIN TÁC GIẢ,…

(Tham khảo Kỷ yếu hội thảo “Liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển” năm 2014)

 

HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TẠI CƠ SỞ II ĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

UNIVERSITY – INDUSTRY COLLABORATION AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY HCMC CAMPUS: SOME DIRECTIONS AND SOLUTIONS

 

NGUYỄN XUÂN MINH

Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở TP.HCM

                                                             minhftu2@yahoo.com             

 

Tóm tắt

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng để có thể tồn tại và vươn lên trong môi  trường kinh doanh rộng mở. Để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần đi đầu trong hoạt động nghiên cứu, triển khai, cải tiến sản xuất và quản trị. Với đặc điểm đó, trường đại học có thêm những sứ mệnh mới: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực cộng tác trên phạm vi hoặc ở tầm toàn cầu. Điều đó lại càng có ý nghĩa đối với Trường Đại học Ngoại thương – trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế. Bài viết này đề cập đến sự cần thiết, các hình thức hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, một số bài học kinh nghiệm tại một số quốc gia, giới thiệu về một số hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp tại Cơ sở II, đề xuất một số định hướng và giải pháp để có thể thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Hợp tác, doanh nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

Abstract

With the ongoing trend of global economic intergration, companies in different industries are trying to overcome increasingly fierce competition to survive and develop in an opener world. To cope with the demanding business life, enterprises are supposed to pioneer in research and development (R&D), production improvement and management. Under such circumstamce, universities tale more missions: offer high quality human resources with global competency. It implies more value to Foreign Trade University (FTU) as a leading university in Vietnam in the field of international economics anh business. This paper offers an overview of the necessity, forms of university – industry collaboration (UIC), some experience from some countries, introduction of UIC at FTU Hochiminh City Campus, suggestions of directions and solutions to boost the UIC to improve the training quality.

Keywords: Collaboration, company, FTU, FTU Hochiminh City Campus

 

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Về duyệt bài đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học tại Cơ sở II

 
   

 

 

           

TT

Nội dung

Công việc cụ thể

Bước 1

Gửi bài viết phản biện (Lần 1)

Ban Thư ký gửi toàn văn bài viết đến 02 (hai) phản biện kín, đã được đánh mã số, xóa tên tác giả bài viết

Bước 2

Phản biện kín

Từng thành viên phản biện nhận xét, thẩm định theo phiếu phản biện và gửi lại cho Ban Thư ký trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận bài.

Bước 3

Gửi phiếu phản biện cho tác giả bài viết

Ban Thư ký gửi phần nội dung nhận xét của cả 02 phiếu phản biện cho tác giả bài viết trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến nhận xét, thẩm định của phản biện.

Bước 4

Tiếp thu chỉnh sửa hay bảo lưu ý kiến

Tác giả bài viết gửi phiếu tiếp thu chỉnh sửa/bảo lưu ý kiến của mình về ý kiến của phản biện cho Ban Thư ký trong vòng 01 tuần.

Bước 5

Gửi  phiếu tiếp thu chỉnh sửa/bảo lưu ý kiến cho phản biện cho ý kiến cuối cùng (Lần 2)

Ban Thư ký gửi phần nội dung phiếu tiếp thu chỉnh sửa/bảo lưu ý kiến của tác giả bài viết cho 02 phản biện để phản biện có ý kiến trong vòng 07 ngày làm việc.

Trường hợp 1: Cả 02 phản biện nhất trí với phiếu tiếp thu chỉnh sửa/bảo lưu ý kiến của tác giả thì duyệt đăng.

Trường hợp 2: Có ý kiến của phản biện chưa nhất trí với với phiếu tiếp thu chỉnh sửa/bảo lưu ý kiến của tác giả bài viết thì Ban Thư ký báo cáo Trưởng Ban biên tập/Phó Trưởng ban biên tập thường trực chậm nhất ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận đủ nhận xét của 02 phản biện để xem xét quyết định đăng hay không đăng.

Bước 6

Thông báo kết quả duyệt đăng viết bài

Khi có ý kiến của 02 phản biện hay của Trưởng Ban biên tập/Phó Trưởng Ban biên tập thường trực thì Ban Thư ký thông báo đến tác giả kết quả duyệt đăng của bài viết.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban thư ký trình Trưởng Ban biên tập ký Giấy xác nhận bài viết đã được duyệt đăng cho tác giả có nhu cầu.

 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh