• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Thư mời viết bài cho Hội thảo - ICBE2018
Hội thảo khoa học

Call for the Paper in the International Journal IJRSR
INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH
Journal website: www.recentscientific.com
UGC APPROVED JOURNAL (No: 46629)¬¬¬
SJIF Scientific Journal Impact Factor: 2016- 6.86
INDEX COPERNICUS VALUE: 81.25
INVITED FOR RESEARCH AND REVIEW ARTICLES – Volume 9, Issue 1, January -2018
IJRSR WILL COVER ALL AREAS OF
• Physical sciences and engineering
• Life sciences
• Health sciences
• Social sciences and humanities
ARTICLE TYPE
• Original articles
• Short Communication
• Critical reviews, surveys, opinions, commentaries and essays
We invite you to submit your manuscript(s) to recentscientific@gmail.com or recentscientific2016@gmail.com for publication. Our objective is to inform authors of the decision on their manuscript(s) within 24h of submission. Following acceptance, a paper will be published in the Current issue.
Submit your article (Click) http://recentscientific.com/submit-your-article
Journal website home page: www.recentscientific.com
With regards
Editorial Office
International Journal of Recent Scientific Research
www.recentscientific.com

File đính kèm

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh