• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Thư mời viết bài Hội thảo khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh - UFM sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề "Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0” diễn ra vào lúc 8g30 thứ 6 ngày 23.3.2018 tại A212 cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn. Kính mong các thầy cô, nhà khoa học, các em sinh viên và doanh nghiệp tham dự.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Thầy/Cô & Quý Doanh nghiệp     

 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tạo ra sự thay đổi vô cùng to lớn trong đời sống, kinh tế - xã hội và đây chính là thách thức của ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng với trọng trách đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của thời đại. Nhằm định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong bối cảnh mới, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức hội thảo với chủ đề “Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0”

Để triển khai nghiên cứu vấn đề có tính lý luận và thực tiễn cao, khoa Quản trị kinh doanh rất mong đón nhận sự cộng tác của các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp.

Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8g30 thứ 6 ngày 23 tháng 3 năm 2018

- Địa điểm: A212, Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7

Nội dung định hướng của Hội thảo:

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nhân tham gia viết bài tham dự Hội thảo. Nội dung bài viết tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, tổng quan về cách mạng công nghiệp 4.0;

Thứ hai,   giáo dục đào tạo đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0;

Thứ ba, giáo dục đào tạo đại học khối ngành kinh tế trong cách mạng công nghiệp 4.0;

Thứ tư, thực trạng giảng dạy đại học của khối ngành kinh tế đối chiếu với yêu cấu cách mạng công nghiệp 4.0;

Thứ năm, định hướng giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế cách mạng công nghiệp 4.0;

- Và các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

Yêu cầu và thể lệ gửi bài:

- Bài viết được đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dài không quá 6000 từ. Trong bài viết cần ghi rõ các thông tin: họ tên, nơi công tác, điện thoại và địa chỉ email liên hệ. Nội dung bài viết gồm các phần: tóm tắt, từ viết tắt, giới thiệu, cơ sở lý thuyết, phân tích và đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo (trích dẫn theo chuẩn APA).

- Bài viết gửi về theo địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính – Marketing, P.B303 số 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ email nhận bài viết: canhchihoangufm@gmail.com

- Thời hạn cuối nhận bài: trước 12h00 ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Trân trọng./.

 

         

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

TS. HUỲNH THỊ THU SƯƠNG

 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh