• Khoa Quản trị kinh doanh

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Thực Hành - Thực Tập

Danh sách phân công GVHD thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp 14D (CLC, Đặc biệt, Đại trà) (01/30/2018)

Danh sách phân công GVHD thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp 14D (CLC, Đặc biệt, Đại trà)

Thông tin phân công GVHD thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp 14D (CLC, Đặc biệt và Đại trà)

Phân công hướng dẫn sinh viên học phần "Đồ án QTKD "- C17CLC (01/27/2018)

Phân công hướng dẫn sinh viên học phần

Phân công hướng dẫn sinh viên thực hiện học phần "Đồ án QTKD" cho C17- CLC

Phân công GVHD sinh viên thực hiện "Đồ án doanh nghiệp" cho C16 đại trà (01/27/2018)

Phân công GVHD sinh viên thực hiện

Danh sách phân công GVHD thực hiện "Đồ an doanh nghiệp" cho C16 - Đại trà

Phân công GVHD học phần "Thực tế doanh nghiệp" cho C16-CLC (01/27/2018)

Phân công GVHD học phần

Phân công giảng viên hướng dẫn học phần "Thực tế doanh nghiệp" cho lớp C16-CLC

Kế hoạch thực tế DN - C16 CLC (01/27/2018)

Kế hoạch thực tế DN - C16 CLC

Kế hoạch thực hiện học phần "Thực tế doanh nghiệp" của sinh viên C16-CLC

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh