• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Tổ Chức Khoa

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC


2. BAN LÃNH ĐẠO KHOA


TS. Huỳnh Thị Thu Sương - Trưởng khoa

TS. Huỳnh Thị Thu Sương - Trưởng khoa

 

ThS.GVC. Phạm Quốc Luyến - Phó Trưởng khoa

ThS.GVC. Phạm Quốc Luyến - Phó Trưởng khoa

ThS. Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng khoa 

3. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

3.1. Bộ môn Quản trị cơ sở

TS. Cảnh Chí Hoàng - Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm - Phó Tưởng Bộ môn

3.1. Bộ môn Quản trị chuyên ngành tổng hợp

ThS.NCS. Nguyễn Thanh Lâm - Phó trưởng Bộ môn 

3.3. Bộ môn Quản trị bán hàng

ThS. NCS. Lưu Thanh Thủy - Phó trưởng Bộ môn 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh