• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Vừa Học Vừa Làm

Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 2018 (02/10/2018)

Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 2018

Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 2018

Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018) (02/10/2018)

Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018)

Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên bậc Đại học hình thức Vừa làm Vừa học mở tại trường Đại học Tài chính - Marketing

Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018) (02/10/2018)

Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018)

Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên bậc Đại học hình thức Vừa làm Vừa học mở tại trường Đại học Tài chính - Marketing

Thông báo tuyển sinh khoá 03 - Đợt 1 (Năm 2018) (02/10/2018)

Thông báo tuyển sinh khoá 03 - Đợt 1 (Năm 2018)

Bậc Đại học Văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm Vừa học mở tại trường Đại học Tài chính - Marketing

Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018) (02/10/2018)

Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018)

Bậc Đại học Văn bằng thứ 1 hình thức Vừa làm Vừa học mở tại trường Đại học Tài chính - Marketing

Chương trình đào tạo Quản lý hành chính công (Côn Đảo) (01/27/2018)

Chương trình đào tạo Quản lý hành chính công (Côn Đảo)

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý hành chính công cho huyện Côn Đảo

Tuyển sinh Văn bằng 2 (01/27/2018)

Tuyển sinh Văn bằng 2

Thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 năm 2018

Tuyển sinh Đại học hình thức VLVH 2018 (01/27/2018)

Tuyển sinh Đại học hình thức VLVH 2018

Thông báo tuyển sinh

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh