Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng khóa C17 - Hệ chính quy