Sinh viên QTKD đi tham quan thực tế tại AEON Mall  
Lễ Trao học bổng và chia sẻ của Doanh nghiệp với Sinh viên khoa QTKD