CEF - KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP UFM  
CEF  - NGÀY HỘI GIAO LƯU CÁC CLB KN LẦN 2 NĂM 2016  
CEF - CHƯƠNG TRÌNH  
CEF- CUỘC THI  
FIREVENT - KẾ HOẠCH KIỆN TOÀN NHÂN SỰ NHIỆM KÌ IV  
FIREVENT - KẾ HOẠCH VĂN NGHỆ QUÂN SỰ 2019  
FIREVENT - KẾ HOẠCH TẬP HUẤN ĐỘI SỰ KIỆN FIREVENT 2019  
FIREVENT - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI  
FIREVENT - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÊM NHẠC ACOUSTIC GÂY QUỸ  
CEF - OFFLINE