TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN HỘI 2019  
HỘI THAO UFM 2019  
  • 16/07/2019

HỘI THAO UFM 2019

 

CUỘC THI THIẾT KẾ ÁO KHOA 2019  
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG KHOA QTKD 2019  
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG UFM 2019  
CUỘC THI MISS UFM 2019  
THƯ CÁM ƠN - 2018  
XUÂN TÌNH NGUYỆN 2019  
HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2019  
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG KHOA 2018