UFM  
LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG TỪ NGÀY 26.10.2020 ĐẾN 27.4.2021  
XUÂN TÌNH NGUYỆN 2020  
UFM DEBATE 2020  
  • 17/07/2021

UFM DEBATE 2020

VĂN NGHỆ KHOA CHÀO MỪNG NGÀY 20.11.2020  
TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN HỘI 2019  
HỘI THAO UFM 2019  
  • 16/07/2019

HỘI THAO UFM 2019

 

CUỘC THI THIẾT KẾ ÁO KHOA 2019  
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG KHOA QTKD 2019  
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG UFM 2019