📍 TIMELINE HOẠT ĐỘNG XUÂN TÌNH NGUYỆN 2023 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 📍  
🌺 RA MẮT BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2023 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 🌺  
🌟 |RECAP| LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2023 🌟  
🎉⚽️ TỔNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2022 ⚽️🎉  
💥 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT CẤP LIÊN CHI HỘI - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 💥  
🌿 [XTN 2023] HỘI THU RÁC THẢI NHỰA - ĐỒNG HÀNH VÌ MÀU XANH THÀNH PHỐ 🌿  
🎊🎨 [XTN2023] TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  
🌟TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DẤU CHÂN LỊCH SỬ 🌟  
✨ [XTN 2023] TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DUY TU CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN THANH NIÊN KHU PHỐ THÁI BÌNH 2 ✨  
🌸 [XTN 2023] TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 🌸