Công ty MISA tuyển dụng 30 sinh viên chính thức và 50 sinh viên thực tập tiềm năng  
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI CÔNG TY MISA 31.3.2021  
HỘI THẢO BÁN HÀNG ĐA KÊNH  
Doanh nghiệp đồng hành cùng Khoa Quản trị kinh doanh  
Thư ngỏ gửi tới Quý Doanh nghiệp  
  • 20/07/2019

Thư ngỏ gửi tới Quý Doanh nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp là một hoạt động thường xuyên của Khoa Quản trị kinh doanh hiện nay