Doanh nghiệp đồng hành cùng Khoa Quản trị kinh doanh  
Thư ngỏ gửi tới Quý Doanh nghiệp  
  • 20/07/2019

Thư ngỏ gửi tới Quý Doanh nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp là một hoạt động thường xuyên của Khoa Quản trị kinh doanh hiện nay