Quy định áp dụng đối với NCKH Sinh viên  
Danh mục tạp chí xếp hạng ISI chính thức  
Danh mục Tạp chí kém chất lượng không khuyến khích đăng bài  
Danh sách Nhà xuất bản Quốc tế kém chất lượng  
Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm 2019