Sổ tay NCKH dành cho sinh viên (5/8/2019)  
SPEEDWAY 2017: Khởi nghiệp từ những điều nhỏ bé  
Các bài NCKH đoạt giải của SV năm 2016  
Lợi ích khi SV nghiên cứu khoa học  
Trao giải sinh viên NCKH toàn quốc năm 2017  
Kỷ yếu Hội thảo - UEL  
Tổ chức Hội thảo khoa học 2018  
Tại sao sinh viên cần nghiên cứu khoa học !  
Quy định NCKH Snh viên UFM  
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka 2018