Mẫu đăng ký đề tài NCKH SV 2022  
  • 22/09/2021

Mẫu đăng ký đề tài NCKH SV 2022

Mẫu đang ký đề tài NCKH SV 2022

PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2021  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH ĐỢT 2 NĂM 2021  
Sổ tay NCKH dành cho sinh viên (5/8/2019)  
SPEEDWAY 2017: Khởi nghiệp từ những điều nhỏ bé  
Các bài NCKH đoạt giải của SV năm 2016  
Lợi ích khi SV nghiên cứu khoa học  
Trao giải sinh viên NCKH toàn quốc năm 2017  
Kỷ yếu Hội thảo - UEL  
Tổ chức Hội thảo khoa học 2018