Đại hội Chi bộ Khoa QTKD nhiệm kỳ 2022-2025  
Chi bộ Khoa QTKD chúc mừng và cám ơn TS Nguyễn Văn Hiến  
Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh