Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học chính quy học kỳ 3 năm 2022  
Kế hoạch Làm khóa luận tốt nghiệp 2019  
Kế hoạch đăng ký Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 - 2019 với Lớp Đại học chính quy  
Kế hoạch đăng ký Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 - 2019 với Lớp Cao đẳng chính quy C15,C16  
Kế hoạch đăng ký Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2019 với Lớp Cao đẳng chính quy C17  
Đăng ký thực tập và xét tốt nghiệp đợt 1  - 2019 cho các lớp Cao đẳng C17  
Đăng ký thực tập - Khóa luận - Xét tốt nghiệp đợt 2 Cao đẳng Chính quy C15, 16  
Đăng ký làm khóa luận và xét tốt nghiệp đợt 3 - 2019  
ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CUỐI KHOÁ VÀ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN THAY THẾ KLTN ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT -1 -2019 - LTĐHCQ.pdf.pdf  
SỔ TAY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY