Công đoàn UFM tổ chức cho cán bộ giảng viên nghỉ mát hè 2019