Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học học kỳ 3 năm 2022  
Kế hoạch THNN2 học kỳ giữa 2019  
Kế hoạch THNN1 các khóa kỳ giữa 2019  
DANH SÁCH PHÂN NHÓM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HK GIỮA NĂM 2019 (VLVH) (  
Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa, năm 2019 (Khoa Quản trị kinh doanh)  
  • 30/05/2019

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa, năm 2019 (Khoa Quản trị kinh doanh)

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa, năm 2019 - Thời gian - Giảng viên phụ trách (Đại học và cao đẳng)

LỊCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1, 2 - HỌC KỲ GIỮA, NĂM 2019 HỆ ĐẠI HỌC (ĐẠI TRÀ)  
ĐĂNG KÝ THỰC TẬP CUỐI KHOÁ VÀ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN THAY THẾ KLTN ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2019 - LTĐHCQ  
Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp là 12 tuần, tính từ ngày 17/9/2018 đến ngày 08/12/2018.  
SỔ TAY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  
Kế hoạch và Danh sách Thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Đợt 2 năm 2018