CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTKD TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CAO 2021  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DỰ AN  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTKD TỔNG HỢP  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTKD TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CAO  
Chuyên ngành Quản trị bán hàng Đại trà và Chất lượng cao  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2018  
  • 12/08/2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2018

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2018

Kế hoạch đào tạo các hệ đại học, cao đẳng năm 2019  
Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá đầu vào, giảng dạy và học tập đối với các học phần tiếng Anh, tin học trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà các ngành không chuyên tiếng Anh, không chuyên tin học  
Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing  
  • 31/07/2019

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing