Cẩm nang nhận diện thương hiệu UFM  
Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học chính quy đợt 1 năm 2023  
Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học chính quy học kỳ 3 năm 2022  
Thông báo tuyển dụng Giảng Viên Khoa QTKD _ Đề án xét tuyển viên chức Kỳ II năm 2020  
Lễ công bố Quyết định và Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 11 chương trình đào tạo trình độ Đại học  
UFM sẵn sàng cho Ngày hội tuyển dụng JOB FAIR UFM 2022  
Danh mục các học phần cốt lõi thuộc chương trình đạo tạo liên thông từ trình độ đại học sang đại học  
Danh mục các học phần cốt lõi thuộc chương trình đạo tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học  
KH và DS GVHD KLTN TTCK ĐH và TTTN CĐ Học kỳ 1 năm 2022  
Dự kiến danh sách xử lý kết quả học tập học kỳ cuối năm 2021 đối với sinh viên khóa 21D trình độ Đại học hình thức chính quy thuộc chương trình chuẩn, chương trình đặc thù và chương trình chất lượng cao