Thông báo thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoa 21D Đợt 1  
Thông báo địa điểm học tập của Tân sinh viên Khóa 18 (21D) học kỳ 1 (2021-2022)  
Thông báo hướng dẫn thủ tục nhập học cho Tân sinh viên UFM 2021  
UFM  
Thông báo học trực tuyến học kỳ cuối 2020-2021  
Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021  
  • 09/03/2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021  
  • 09/03/2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và làm Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 - Khoa Quản trị kinh doanh

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021  
  • 16/02/2021

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

 THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA  
Hội nghị Sinh viên năm 2019