Lễ công bố Quyết định và Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 11 chương trình đào tạo trình độ Đại học  
UFM sẵn sàng cho Ngày hội tuyển dụng JOB FAIR UFM 2022  
Thông báo làm thủ tục dự Lễ tốt nghiệp 2022 đối với các Khóa Sau Đại Học và hệ Vừa làm vừa học  
Thông báo xét tuyển Giảng viên kỳ I năm 2022  
KH và DS GVHD KLTN TTCK ĐH và TTTN CĐ Học kỳ 1 năm 2022  
Dự kiến danh sách xử lý kết quả học tập học kỳ cuối năm 2021 đối với sinh viên khóa 21D trình độ Đại học hình thức chính quy thuộc chương trình chuẩn, chương trình đặc thù và chương trình chất lượng cao  
Kế hoạch và DS GVHD THNN1, 2 các Khóa bậc ĐH chính quy Khoa QTKD từ ngày 14/2 đến 26/3/2022  
Kế hoạch KLTN và TTCK D9HK13 QT1 QT2 QT3  
Danh sách GVHD THNN1 và 2 học kỳ cuối 2021  
Danh sách GVHD KLTN học kỳ cuối 2021