Kế hoạch - Danh sách GVHD THNN 1 đợt 1-2024  
Kế hoạch tổ chức Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa - HK1 năm 2024  
Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024  
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường 2023 - Chuyển đổi số trong công tác quản trị nguồn nhân lực của các Doanh nghiệp Việt Nam  
Cẩm nang nhận diện thương hiệu UFM  
Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học chính quy đợt 1 năm 2023  
Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học chính quy học kỳ 3 năm 2022  
Thông báo tuyển dụng Giảng Viên Khoa QTKD _ Đề án xét tuyển viên chức Kỳ II năm 2020  
Lễ công bố Quyết định và Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 11 chương trình đào tạo trình độ Đại học  
UFM sẵn sàng cho Ngày hội tuyển dụng JOB FAIR UFM 2022