Sinh viên Khoa đi thực tế tại doanh nghiệp  
  • 06/04/2021

Sinh viên Khoa đi thực tế tại doanh nghiệp

Sinh viên Khoa đi thực tế tại doanh nghiệp

Danh sách GVHD TTTN đại học VLVH K12  
  • 16/03/2021

Danh sách GVHD TTTN đại học VLVH K12

Danh sách GVHD TTTN đại học VLVH K12

Kế hoạch TTTN Đại học VLVH đợt 1/2021  
  • 16/03/2021

Kế hoạch TTTN Đại học VLVH đợt 1/2021

Kế hoạch TTTN ĐH VLVH đợt 1/2021

Danh sách Sinh viên làm KLTN Cao đẳng đợt 1.2021  
  • 09/03/2021

Danh sách Sinh viên làm KLTN Cao đẳng đợt 1.2021

Danh sách Sinh viên làm KLTN Cao đẳng đợt 1.2021

Kế hoạch TTTN Cao đẳng đợt 1.2021  
  • 09/03/2021

Kế hoạch TTTN Cao đẳng đợt 1.2021

Kế hoạch TTTN Cao đẳng đợt 1.2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021  
  • 09/03/2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021  
  • 09/03/2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và làm Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 - Khoa Quản trị kinh doanh

Thông báo viết bài Hội thảo khoa học  
  • 03/03/2021

Thông báo viết bài Hội thảo khoa học

Thông báo viết bài Hội thảo khoa học

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021  
  • 16/02/2021

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2021  
  • 08/02/2021

Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2021

Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2021