Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Xét tuyển học bạ và Điểm thi Đánh giá năng lực 2021  
Điểm chuẩn trúng tuyển 2021 Xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc Gia TP.HCM  
Điểm chuẩn trúng tuyển 2021- Xét tuyển bằng kết quả học tập PTHH 2021 (học bạ)  
Tự hào vì đã được sống, làm việc và cống hiến cho UFM thân yêu! TS Hoàng Đức Long  
UFM  
Thông báo Đăng ký học phần HK cuối năm 2021  
  • 30/06/2021

Thông báo Đăng ký học phần HK cuối năm 2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK CUỐI 2021

KẾ HOẠCH TNHH 2 BẬC ĐẠI HỌC HK GIỮA 2021  
  • 08/06/2021

KẾ HOẠCH TNHH 2 BẬC ĐẠI HỌC HK GIỮA 2021

KẾ HOẠCH TNHH 2 BẬC ĐẠI HỌC HK GIỮA 2021

KẾ HOẠCH THNN 1 BẬC ĐẠI HỌC HK GIỮA 2021  
Thông tin Tuyển sinh Ngành Quản trị kinh doanh  
  • 21/04/2021

Thông tin Tuyển sinh Ngành Quản trị kinh doanh

Thông tin Tuyển sinh Ngành Quản trị kinh doanh - UFM 2021

TUYỂN SINH NĂM 2021  
  • 20/04/2021

TUYỂN SINH NĂM 2021

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021