Phương thức xét tuyển 2024 - Trường Đại học Tài chính - Marketing - DMS  
Thông tin tuyển sinh 2024 - Ngành Quản trị kinh doanh - UFM  
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING NĂM 2023  
Trường ĐH Tài chính-Marketing bắt đầu nhận đăng ký 4 phương thức xét tuyển sớm  
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1/2023  
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022  
Kết quả xét tuyển ĐH chính quy 2022 dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia Tp.HCM  
Thông tin tuyển sinh 2022 của UFM  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 3 năm 2022