Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1/2023  
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022  
Kết quả xét tuyển ĐH chính quy 2022 dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia Tp.HCM  
Thông tin tuyển sinh 2022 của UFM  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 3 năm 2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ ngành Quản tri kinh doanh đợt 1/2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2022  
Học Quản trị bán hàng để trở thành nhà quản lý bán hàng chuyên nghiệp  
  • 30/06/2021

Học Quản trị bán hàng để trở thành nhà quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Học Quản trị bán hàng để trở thành nhà quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Thông báo tuyển sinh Đại học 2021 UFM