Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
  • 08/02/2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021

Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021

Tuyển sinh UFM 2021: Tuyển sinh 2 ngành mới  
  • 08/02/2021

Tuyển sinh UFM 2021: Tuyển sinh 2 ngành mới

Tuyển sinh UFM 2021: Tuyển sinh 2 ngành mới

Giới thiệu các chương trình đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh  
Nghề Quản trị  
  • 05/12/2019
  • Ao Thu Hoài

Nghề Quản trị

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ DBA, LIÊN KẾT ĐH UCSI, MALAYSIA  
Tuyển sinh Tiến sỹ 2019  
Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2019  
Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 15 - năm 2019  
Thông báo tuyển sinh khoá 14 - Đợt 1 (Năm 2018)